Godziny urzędowania:

 

poniedziałek - środa od 7:00 do 15:00

 

czwartek od 7:00 do 17:00

 

piątek od 7:00 do 13:00

 

 

Zastępca Głównego Księgowego, Kasa

 

mgr Ingrida Jadczyk

 

tel. 32 440-05-26

 

 

Główny Księgowy

 

mgr Renata Stolarczyk

 

e-mail   finanse@ops.gieraltowice.pl

 

tel. 32  440-05-26

 

 

 

zastepca@ops.gieraltowice.pl

32 440 05 25

mgr Eliza Stranc-Haberstroh

 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

 

dyrektor@ops.gieraltowice.pl

32 301 15 27

mgr Agnieszka Kałuża

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

ul. Powstańców Śl. 1

44-186 Gierałtowice

NIP  969-121-84-84

tel/fax  32 301-15-27

Kontakt

Kontakt

czytaj więcej

czytaj więcej

Galeria

Galeria

czytaj więcej

Stypendia i zasiłki szkolne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Zastępca Dyrektora Eliza Stranc-Haberstroh

tel. 32 440-05-25, pok. nr 4

 

Specjalista pracy socjalnej

Alina Taraj

tel. 32 301-15-29, pok. nr 3

teren

Paniówki

Gierałtowice, ulice: Ogrodowa, Powstańców Śl, Ks. Roboty, Korfantego, K. Miarki, Leśna, Obrońców Granicy, Sienkiewicza, Wyzwolenia, Graniczna, Zgrzebnioka

 

Specjalista pracy socjalnej

Barbara Maślanka

tel. 32 301-15-29, pok. nr 3

teren

Gierałtowice, ulice: Kaczmarskiego, Topolowa, Chudowska, Wodna, Piontka, Południowa, Sobieskiego, Ofiar Obozów Hitlerowskich, B. Prusa, Mickiewicza, Beksza, Kolejowa, Kopernika

Przyszowice, ulice : Polna, Wolności, Gliwicka, Gierałtowicka, Krótka, Jasna, Grobla, Brzeg, Wilsona, Południowa, Wodna, Spółdzielcza, Floriana, Brzozowa, Ks. Pogrzeby, Ogrodowa, Tuwima, Kolejowa, Ligonia, Orzeszkowej, Graniczna, Wieczorka, Fornalskiej, Makoszowska

 

Pracownik socjalny

Weronika Kluger

tel. 32 301-15-29, pok. nr 3

teren

Chudów

Przyszowice, ulice: K. Miarki, Powstańców Śląskich, Szkolna, Słoneczna, Staszica, Poloczka, Parkowa, Morcinka

Gierałtowice, ulice: Targowa, Paderewskiego, Wodna, Ligonia, Stachury, Chopina, Jojki

 

Asystent rodziny

Elżbieta Jeweczko

 

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Magdalena Hajduk pok. nr 14

nr tel. 32 301-15-28

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego

Justyna Małek pok. nr 14

nr. tel. 32 301-15-28

 

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych

Katarzyna Czylok pok. nr 14

nr tel. 32 301-15-28

 

Karta Dużej Rodziny

Anna Matuszewska-Dorociak pok. nr 4

nr tel. 32 440-05-25

 

Główny Księgowy

Renata Stolarczyk

Tel. 32 440-05-26

 

Zastępca Głównego Księgowego, Kasa

Ingrida Jadczyk

Tel. 32 440-05-26

 

Inspektor Ochrony Danych

Marzanna Fabian

iod.ops@gieraltowice.pl

 

Pracownicy

Pracownicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  powołany został uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Gierałtowicach z dnia 23 lutego  1990 r., Nr XII/37/90

Jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy, która nie posiada osobowości prawnej.

 

Podstawowa działalność Ośrodka sprowadza się do organizacji i zapewnienia zabezpieczenia społecznego mieszkańcom Gminy, w tym poprzez pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

   Obok zadań realizowanych w ramach systemu pomocy społecznej, Ośrodek odpowiada także za wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów socjalnych , dodatków mieszkaniowych jak i dodatków energetycznych.Niebagatelną rolę pełni także w interdyscyplinarnych działaniach podejmowanych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szeregu innych działach administracji samorządowej, skierowanych do osób potrzebujących.

 

   Siedziba organizacyjna Ośrodka, znajduje się przy ulicy Powstańców Śl. 1 w Gierałtowicach. Ośrodek zajmuje pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku.

 

   Ośrodkiem kieruje i zarządza Kierownik  którego powołuje Wójt Gminy Gierałtowice

   Życzymy miłego przeglądania naszej strony...

O Nas

O Nas

07 marca 2022
Stowarzyszenie  "Cała Naprzód"  przy współpracy z: Centrum Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszeniem GTW oraz  Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych organizuje zbiórkę dla Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców którzy przebywają na
04 marca 2022
Wójt Gminy Gierałtowice, Stowarzyszenie "Manko" oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach zaprasza mieszkańców 60+ Gminy Gierałtowice na uroczystą inaugurację Ogólnopolskiej Karty Seniora. Osoby zainteresowane uczestnictwem w inauguracji proszę kontaktować
04 marca 2022
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OBYWATELI UKRAINY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021/ ПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА ОПЕРАЦІЙНОЮ ПРОГРАМИ ПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА 2014-2020 ПІДПРОГРАМА 2021      Ośrodek Pomocy Społecznej
04 marca 2022
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje /  Про це повідомляє Центр соціального захисту у Гералтовцях W przypadku konieczności udzielenia niezbędnej pomocy w formie schronienia, wyżywienia lub dostarczenia odzieży uchodźcom z
12 lutego 2022
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

×
×

Deklaracja dostępności

Copyright 2018