Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  informuje, że obowiązujące od dnia 1 stycznia 2015r. przepisy zwiększają kwoty dofinansowania ze środków PFRON:

 

- do wysokości 95% poniesionych kosztów dla dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych oraz w komunikowaniu się (Dz. U. z 2014, poz. 1835)

 

- do wysokości 80% poniesionych kosztów dla dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (Dz. U. z 2014, poz. 1835)

 

- do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. z 2014r, poz. 1937):

 

- dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważne), osób w wieku do 16 r. ż. oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności – w wysokości 30% przeciętnego wynagrodzenia,

 

- dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważne) – w wysokości 27% przeciętnego wynagrodzenia,

 

- dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (lub równoważne) – w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia,

 

- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Zmiany te powodują konieczność aktualizacji druków wniosków na:

 

- dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się

 

- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w/w informacji w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców gminy.

 

            Dodatkowo informujemy, że powyższe druki wniosków dostępne są w pokoju 090 (parter) w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum  Pomocy Rodznie  w podzakładce „Pomoc osobom niepełnosprawnym/Druki.

 

Załączniki:

Aktualne druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

02 lutego 2015

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018