Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

23 marca 2022

Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

GMINA GIERAŁTOWICE PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ “OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowice

 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2022 r.: 95 472   zł.

Całkowita wartość realizacji tego zadania wynosi w 2022 r.: 95 472  zł.

 

Okres realizacji Programu : marzec 2022r. -grudzień 2022r.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program będzie realizowany w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego 
  2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodziennego

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.

 

Skontaktuj się z nami !! tel.  32 301 15 27

 

Poniższy plakat  został wywieszony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy Gierałtowice