Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

08 kwietnia 2018

Zobacz... Usłysz... Powiedz...

Celem głównym projektu jest poprawa relacji i odbudowanie więzi w rodzinach zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu Gminy Gierałtowice poprzez: - otwarte spotkanie edukacyjne

 

„Świadomie o przemocy” – skierowane do mieszkańców Gminy Gierałtowice mające na celu podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy w rodzinie, jej przejawów i skutków oraz uwrażliwienie na problem przemocy w rodzinie - warsztaty dla kobiet

 

„Razem z Tobą Mamo – skierowanych do matek z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej z terenu gminy, których celem będzie nauka prawidłowych postaw rodzicielskich oraz poznanie sposobów twórczego spędzania czasu z dzieckiem - konkurs plastyczny

 

"Rodzina bez Przemocy” dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych, tj. w klasach I – III i IV – VI Szkół Podstawowych oraz I – III Gimnazjów w Gminie Gierałtowice

 

Więcej szczegółów na temat projektu i podejmowanych działaniach już wkrótce, m.in. w lokalnej prasie i na stronach internetowych: www.gieraltowice.naszops.pl ww.gieraltowice.pl a także bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Śląskich 1,tel. kontaktowy 32/ 44 00 525

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności :)