Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

01 marca 2024

Koordynator do spraw dostępności

Informacja w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach


Zarządzeniem Nr OPS.021.03.2024 z dnia 03 stycznia 2024 r. roku Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Funkcję będzie pełniła Pani Katarzyna Czylok.


Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora do spaw dostępności dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.
 
Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.
 przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach;
 monitorowaniem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dane kontaktowe:
 Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
 - Pani Katarzyna Czylok
adres do korespondencji: ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice
telefon: 32 301 15 28
e-mail: świadczenia@ops.gieraltolwice.pl
 
 
Zarządzenie Nr OPS.021.03.2024 z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności.
 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz.U z 2022 r poz. 2240)