Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

07 kwietnia 2018

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 716);
  • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393);
  • uchwała NR XXII/91/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie która spełnia łącznie 3 warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.


W celu uzyskania dodatku energetycznego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami:

  • ksero umowy sprzedaży energii elektrycznej ( zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy).

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, w kasie OPS lub przelewem na konto bankowe.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 16,79 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.