PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.  (Monitor Polski DZ Urzędowy z dnia 20.04.2019r. poz. 402)

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie która spełnia łącznie 3 warunki:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.


W celu uzyskania dodatku energetycznego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami:

 • ksero umowy sprzedaży energii elektrycznej ( zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy) – oryginał do wglądu,
 • potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną ( w przypadku liczników przedpłatowych ostatni dowód zakupu energii).

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, w kasie OPS lub przelewem na konto bankowe.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020r. dla gospodarstwa domowego:

 

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,37 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,80 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,96 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny

07 kwietnia 2018

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018