Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

07 kwietnia 2018

Formy pomocy społecznej

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pienieżne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,

 

2. świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • sprawianie pogrzebu,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodku wsparcia,
 • poradnictwo specjalistyczne.