Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

04 czerwca 2018

Dopłaty do opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 1 sierpnia 2020 r. zaczyna obowiązywać uchwała Rady Gminy Gierałtowice nr  XXIV/176/2020 z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej.

Zwolnienie dotyczy członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wśród których są członkowie rodziny wielodzietnej i ubiegający się o częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach.

 

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, skutkujące zmniejszeniem o kwotę 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

w Gierałtowicach oraz pod nr tel. (32) 30 11 391.

 

 

W załączeniu: