Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 1 sierpnia 2016 r. zaczyna obowiązywać uchwała Rada Gminy Gierałtowice nr XXVI/158/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zwolnienie dotyczy członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wśród których są członkowie rodziny wielodzietnej i ubiegający się o częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nowe deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy
w Gierałtowicach.

Zwolnienie częściowe, obejmuje tę opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która dotyczy członków rodziny wielodzietnej i przekracza:

 

  • kwotę 50 zł w odniesieniu do wszystkich członków rodziny wielodzietnej
    w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny;

 

  • kwotę 95 zł w odniesieniu do wszystkich członków rodziny wielodzietnej
    w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

w Gierałtowicach oraz pod nr tel. (32) 30 11 391.

 

 

W załączeniu:

 

Dopłaty do opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

04 czerwca 2018

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018