Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

15 kwietnia 2024

Informacje dla osób stosujących przemoc domową

PRZEMOC to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

„Sprawdź czy stosujesz przemoc"


Czy zdarza się, że wobec kogoś bliskiego, który jest słabszy od Ciebie stosujesz poniższe zachowania:

 • Popychasz, policzkujesz, uderzasz, szarpiesz
 • Obrzucasz obelgami, wyzwiskami
 • Zależy ci na tym i domagasz się ograniczenia kontaktu tej osoby z bliskimi i przyjaciółmi, znajomymi
 • Kontrolujesz w pełni wszystkie wydatki w domu i dajesz bliskiej osobie pieniądze dopiero kiedy o to poprosi
 • W przypływie złości niszczysz własność bliskiej osoby
 • Jesteś przekonany/a o tym, że ta osoba doprowadza Cię do furii w związku z czym Twoje zachowania są uzasadnione
 • Skłaniasz bliską Ci osobę do kontaktów seksualnych, mimo że nie ma na to ochoty"
 • Zmuszasz do robienia rzeczy, które poniżają tę osobę"
 • Grozisz, że zrobisz jej krzywdę, zabijesz, zranisz"
 • Uważasz, że bliska osoba zasłużyła sobie na takie traktowanie"

 

Jeśli odpowiedziałeś/aś twierdząco już na jedno pytanie, istnieje ryzyko, że stosujesz przemoc wobec swoich bliskich.

 

Tutaj znajdziesz więcej informacji:   https://www.niebieskalinia.info/index.php/sprawcy-przemocy


Nie jest prawdą, że:


Przemoc występuje tylko w środowiskach patologicznych. Alkoholizm jest przyczyną przemocy.

 

Ofiara przemocy zwykle ma to, na co zasłużyła.

Niektóre ofiary lubią być bite. Klapsy nie są przemocą

Gdyby ofiara bardziej się starała, nie dochodziłoby do przemocy.

 

To był „jednorazowy incydent, który się nie powtórzy”.

Pierzmy własne brudy we własnym domu.

Nieś swój krzyż, cokolwiek by się działo.

 

Mężczyźni, którzy używają przemocy muszą być chorzy psychicznie.

Gwałty na kobietach najczęściej dokonywane są przez osoby obce.

Wszyscy wiedzą, że kiedy kobieta mówi „nie", często myśli „tak".

 

Kobieta bez mężczyzny jest nic niewarta.

Jeśli kobieta nie została pobita i nie stawiała oporu, to nie był gwałt.

Jeżeli przemoc byłaby naprawdę poważna, kobieta zdecydowałaby się odejść.

 

Jeśli przestanie pić, wszystko będzie dobrze, warto czekać, może kiedyś zrozumie i przestanie pić i bić.

 

Żadna przemoc nie ma usprawiedliwienia

ZA PRZEMOC DOMOWĄ  ZAWSZE ODPOWIEDZIALNY JEST SPRAWCA.

 

W świetle polskiego prawa karnego:

Art. 207. [Znęcanie się]

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

oraz Ustawy o Policji:

Art. 15ab. 7 [Procedura wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia]

1. Policjant wydaje nakaz lub zakaz:

1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub

2) w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności zgłoszenia przez:

a) osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub

b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

 

Ponadto:

STOSUJĄC PRZEMOC WOBEC NAJBLIŻSZYCH GROZI CI:

 • interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych,
 • zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi,
 • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu,
 • zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej,
 • ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc była stosowana także wobec nich,
 • w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

 

Jeśli chcesz zmienić swoją postawę możesz zgłosić się do programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach , ul. Zygmunta Starego 17 , 44-100 Gliwice

 

oraz

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gierałtowicach

Ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice

Tel. 32 30115 27