Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

08 kwietnia 2018

Projekty socjalne

Projekt socjalny jest jednym z narzędzi stosowanym w pracy przez pracownika socjalnego. To zaplanowanie i realizacja zintegrowanych działań na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu określonych rodzin, środowisk, grup społecznych.

 

Przed przystąpieniem do tworzenia projektu socjalnego należy dokonać rozeznania w kwestii istniejących problemów w danej społeczności lokalnej. Należy ustalić skalę istniejącego problemu oraz określić możliwości jego rozwiązania.

 

Po dokonaniu tych ustaleń kolejnym etapem jest tworzenie projektu – określamy cel, jaki chcemy uzyskać, ustalamy ramy czasowe projektu, następnie tworzymy spójny plan działania, po wykonaniu działań dokonujemy sprawdzenia i oceny skutków projektu. Przykładem projektu socjalnego może być podniesienie kompetencji rodzicielskich w rodzinach z problemem opiekuńczo-wychowawczym.

 

Z pokolenia na pokolenie przekazywane są pewne wzorce podejścia do życia. Dzieci z rodzin, gdzie występuje problem opiekuńczo-wychowawczy często powielają zachowania rodziców w dorosłym życiu i sami stają się beneficjentami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

 

Działania płynące z założeń projektu socjalnego powinny w takim przypadku wyposażyć rodziców w wiedzę i umiejętności na temat odpowiedniego wychowywania dzieci.

 

Cel ten można osiągnąć poprzez współpracę z pracownikami placówek oświatowych, psychologami, trenerami nauk o rodzinie, świetlicami środowiskowymi, wolontariuszami itp. Rodzice mogą uczestniczyć w warsztatach „dobrego rodzica”, otrzymać poradniki „dobrego rodzica”, odbyć indywidualne rozmowy z psychologiem.

 

Dzieci wraz z rodzicami mogą uczestniczyć w piknikach rodzinnych, happeningach, nauczyć się razem efektywnie spędzać czas, uczestniczyć w warsztatach, gdzie konieczna jest współpraca między rodzicem i dzieckiem.

 

Tworzenie projektów socjalnych to w dużej mierze kwestia wyobraźni i kreatywności pracownika socjalnego.