Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

14 czerwca 2024
W piątek, 7 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
05 stycznia 2024
1. Wymagania niezbędne: umiejętność skutecznego komunikowania się, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko
09 listopada 2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ogłasza nabór uczestników do udziału  w  Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 W związku z ogłoszeniem  przez Ministra  Rodziny i Polityki

O Nas

O Nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  powołany został uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Gierałtowicach z dnia 23 lutego  1990 r., Nr XII/37/90

Jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy, która nie posiada osobowości prawnej.

 

Podstawowa działalność Ośrodka sprowadza się do organizacji i zapewnienia zabezpieczenia społecznego mieszkańcom Gminy, w tym poprzez pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

   Obok zadań realizowanych w ramach systemu pomocy społecznej, Ośrodek odpowiada także za wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów socjalnych , dodatków mieszkaniowych jak i dodatków energetycznych.Niebagatelną rolę pełni także w interdyscyplinarnych działaniach podejmowanych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szeregu innych działach administracji samorządowej, skierowanych do osób potrzebujących.

 

   Siedziba organizacyjna Ośrodka, znajduje się przy ulicy Powstańców Śl. 1 w Gierałtowicach. Ośrodek zajmuje pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku.

 

   Ośrodkiem kieruje i zarządza Kierownik  którego powołuje Wójt Gminy Gierałtowice

   Życzymy miłego przeglądania naszej strony...

Pracownicy

Pracownicy

PUNKT KANCELARYJNY
Katarzyna Czylok pok. nr 14
nr tel. 32 301-15-28

 

Starszy specjalista pracy socjalnej
Barbara Maślanka
tel. 32 301-15-29, pok. nr 3

teren
Paniówki
Gierałtowice, ulice: Ogrodowa, Powstańców Śl, Ks. Roboty, Korfantego, K. Miarki, Leśna, Obrońców
Granicy, Sienkiewicza, Wyzwolenia, Graniczna, Zgrzebnioka
 

Specjalista pracy socjalnej
Weronika Kluger
tel. 32 301-15-29, pok. nr 3

teren
Gierałtowice, ulice: Kaczmarskiego, Topolowa, Chudowska, Wodna, Piontka, Południowa,
Sobieskiego, Ofiar Obozów Hitlerowskich, B. Prusa, Mickiewicza, Beksza, Kolejowa, Kopernika
Przyszowice, ulice: Polna, Wolności, Gliwicka, Gierałtowicka, Krótka, Jasna, Grobla, Brzeg, Wilsona, 
Południowa, Wodna, SpółdzielczaFloriana, Brzozowa, Ks. Pogrzeby, Ogrodowa, Tuwima, Kolejowa,
Ligonia, Orzeszkowej, Graniczna, Wieczorka, Fornalskiej, Makoszowska
 

Specjalista pracy socjalnej
Paulina Jaworska
tel. 32 301-15-29, pok. nr 3

teren
Chudów
Przyszowice, ulice: K. Miarki, Powstańców Śląskich, Szkolna, Słoneczna, Staszica, Poloczka,
Parkowa, Morcinka, Stawowa
Gierałtowice, ulice: Targowa, Paderewskiego, Wodna, Ligonia, Stachury, Chopina, Jojki, Wolności

 

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Magdalena Hajduk pok. nr 14
nr tel. 32 301-15-28

 

Inspektor ds. stypendiów i zasiłków szkolnych, dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Katarzyna Czylok pok. nr 14
nr tel. 32 301-15-28

 

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego
Justyna Małek pok. nr 4
nr. tel. 32 440-05-25

 

Karta Dużej Rodziny
Anna Matuszewska-Dorociak pok. nr 4
nr tel. 32 440-05-25

Główny Księgowy
Renata Stolarczyk
Tel. 32 440-05-26

 

Zastępca Głównego Księgowego, Kasa

Ingrida Jadczyk
Tel. 32 440-05-26

 

Inspektor Ochrony Danych
Marzanna Fabian
iod.ops@gieraltowice.pl

 

 

Stypendia i zasiłki szkolne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Katarzyna Czylok

tel. 32 301-15-28, pok. nr 14

 

Specjalista pracy socjalnej

Alina Taraj

tel. 32 301-15-29, pok. nr 3

teren

Paniówki

Gierałtowice, ulice: Ogrodowa, Powstańców Śl, Ks. Roboty, Korfantego, K. Miarki, Leśna, Obrońców Granicy, Sienkiewicza, Wyzwolenia, Graniczna, Zgrzebnioka

 

Specjalista pracy socjalnej

Barbara Maślanka

tel. 32 301-15-29, pok. nr 3

teren

Gierałtowice, ulice: Kaczmarskiego, Topolowa, Chudowska, Wodna, Piontka, Południowa, Sobieskiego, Ofiar Obozów Hitlerowskich, B. Prusa, Mickiewicza, Beksza, Kolejowa, Kopernika

Przyszowice, ulice : Polna, Wolności, Gliwicka, Gierałtowicka, Krótka, Jasna, Grobla, Brzeg, Wilsona, Południowa, Wodna, Spółdzielcza, Floriana, Brzozowa, Ks. Pogrzeby, Ogrodowa, Tuwima, Kolejowa, Ligonia, Orzeszkowej, Graniczna, Wieczorka, Fornalskiej, Makoszowska

 

Pracownik socjalny

Weronika Kluger

tel. 32 301-15-29, pok. nr 3

teren

Chudów

Przyszowice, ulice: K. Miarki, Powstańców Śląskich, Szkolna, Słoneczna, Staszica, Poloczka, Parkowa, Morcinka

Gierałtowice, ulice: Targowa, Paderewskiego, Wodna, Ligonia, Stachury, Chopina, Jojki

 

Asystent rodziny

Elżbieta Jeweczko

 

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Magdalena Hajduk pok. nr 14

nr tel. 32 301-15-28

Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego

Justyna Małek pok. nr 14

nr. tel. 32 301-15-28

 

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych

Katarzyna Czylok pok. nr 14

nr tel. 32 301-15-28

 

Karta Dużej Rodziny

Anna Matuszewska-Dorociak pok. nr 4

nr tel. 32 440-05-25

 

Główny Księgowy

Renata Stolarczyk

Tel. 32 440-05-26

 

Zastępca Głównego Księgowego, Kasa

Ingrida Jadczyk

Tel. 32 440-05-26

 

Inspektor Ochrony Danych

Marzanna Fabian

iod.ops@gieraltowice.pl

 

czytaj więcej

Galeria

Galeria

czytaj więcej

czytaj więcej

Wigilia 2022 osób starszych

Kontakt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

ul. Powstańców Śl. 1

44-186 Gierałtowice

NIP  969-121-84-84

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Agnieszka Kałuża 

 
32 301 15 27
dyrektor@ops.gieraltowice.pl

 

 

32 301 15 27

dyrektor@ops.gieraltowice.pl

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Matuszewska-Dorociak 

 
32 440-05-25
zastepca@ops.gieraltowice.pl 

 

32 440 05 25

zastepca@ops.gieraltowice.pl

Główny Księgowy

 

mgr Renata Stolarczyk

 

e-mail   finanse@ops.gieraltowice.pl

 

tel. 32  440-05-26

 

 

 

Zastępca Głównego Księgowego, Kasa

 

mgr Ingrida Jadczyk

 

tel. 32 440-05-26

 

 

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek - środa od 7:00 do 15:00

 

czwartek od 7:00 do 17:00

 

piątek od 7:00 do 13:00