Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

08 lipca 2019

"Ukazać przeMOC"

W miesiącu maju i czerwcu  br. był  realizowany projekt socjalny „Ukazać przeMOC” autorstwa Barbary Maślanka - specjalisty pracy socjalnej zatrudnieniowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Partnerami projektu byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gierałtowicach. Celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Gierałtowice nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie poziomu umiejętności komunikacyjnych członków rodzin. W siedzibie GOK odbyło się szkolenie dotyczące przemocy jak również warsztaty zwiększające poziom umiejętności komunikacyjnych, prowadzone przez Psychologa Panią Katarzynę Janowicz z Pracowni Terapii i Psychoedukacji Empatia. Podczas szkolenia informacji na temat  procedury „Niebieskie Karty” udzielił Dzielnicowy Pan Piotr Powala, który przybliżył samą procedurę, na czym procedura polega, jak należy ją uruchomić, jak wygląda jej przebieg. Uczestnicy szkolenia bardzo pozytywnie odebrali przekazane treści, dostrzegli  w nich informacje być może pomocne w przyszłości. Najbardziej przydatne okazały się warsztaty z komunikacji wewnątrzrodzinnej,  które pokazały, jak należy rozmawiać w rodzinie, jak budować relacje, aby nie dochodziło do zachowań przemocowych. W ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów klas V-VI w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gierałtowicach o przeciwdziałaniu przemocy. W konkursie udział wzięło 11 uczniów. Wyłoniono trzech laureatów konkursu oraz przyznano jedno wyróżnienie: I miejsce - Emilia Tomaszewska z kl. VI c, II miejsce – Milena Marciniak kl. VI a, III miejsce – Amelia Kraska kl. VI a, wyróżnienie otrzymał Piotr Grychtoł kl. VI a. Zwycięska praca stanowi stronę tytułową informatora nt. przemocy w rodzinie, wydanego w ramach projektu socjalnego. Laureaci ponadto otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów z terenu Gminy Gierałtowce. Autorka projektu jak również Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach Pani Agnieszka Kałuża kierują słowa podziękowania przede wszystkim do sponsorów, którzy ufundowali nagrody rzeczowe. Ponadto podziękowania kierowane są do Pani Urszuli Cieślik - Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowcach, Pana Piotra Rychlewskiego - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach oraz Pana Piotra Powala – Dzielnicowego z Komisariatu Policji w Knurowie, którzy pomogli w realizacji projektu. Zwieńczenie projektu „Ukazać przeMOC” nastąpiło podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach dnia 22.06.2019 r.