Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

17 stycznia 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach podjął współdziałania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria uprawniające do korzystania z w/w pomocy stanowią 265% kryterium ustawowego pomocy społecznej i wynoszą:

  • dla osoby samotnie gospodarującej — 2056,40 zl,

  • dla osoby w rodzinie — 1590,00 zl

Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) kierowana jest do 80 osób najuboższych z terenu gminy Gierałtowice w tym również uchodźców z Ukrainy. W ramach programu osoby wytypowane zostaną zaopatrzone w podstawowe artykuły żywnościowe np. makaron jajeczny, mleko UHT, cukier biały, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, docelowo 18 produktów spożywczych.

 

Żywność zostanie przyznana proporcjonalnie na każdą osobę, co przyczyniać się będzie do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących. Żywność z programu będzie charakterystycznie oznakowana napisem — „produkt nie przeznaczony do sprzedaży”. Nad jakością żywności czuwać będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gdyż produkty muszą spełniać rygorystyczne wymogi narzucone przez Unię Europejską.

 

Budynek biura Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie posiada z tyłu budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście do magazynu żywności usytuowane jest równo z poziomem gruntu dzięki czemu osoby mające problem z poruszaniem się bez problemu dostaną się do budynku.

 

Niedożywienie oraz złe warunki bytowe w konsekwencji skutkują przemocą, patologią w rodzinie oraz wzrostem przestępczości. Zaopatrzenie w żywność zaspokaja nie tylko podstawowe potrzeby, ale również podnosi jakość życia.

 

Skierowania będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierłatowicach od lipca 2024.

Magazyny PCK będą otwarte od wtorku do czwartku w godzinach od 8-14.