Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

08 kwietnia 2018

Projekt "Nowy start w lepszą przyszłość"

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, iż od stycznia 2016 r., w partnerstwie z PCPR Gliwice, MOPS Knurów, OPS Pilchowice ,OPS Rudziniec  oraz OPS Sośnicowice  ruszył projekt unijny „Nowy start w lepszą przyszłość,” który potrwa do końca grudnia 2017 roku. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 15 – 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, tzn. zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wszechstronne wsparcie i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 

Jedną z największych zalet projektu jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej z osób biorących w nim udział, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy. Nad realizacją założonych celów, przez cały okres trwania projektu, nad każdym z uczestników będzie czuwał jego opiekun lub pracownik socjalny. Podopieczni będą mogli liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru form aktywizacji zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami.

 

Udział w projekcie zapewnia szeroki wachlarz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, ciekawe warsztaty rozwoju zainteresowań, treningi specjalistyczne, kursy, szkolenia pomoc specjalistów, turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przewidziane są również wyjazdy szkoleniowe i integracyjne. Na uczestników projektu czekają liczne imprezy plenerowe, koncerty, karnety do kina, na basen oraz na siłownię.

 

Projekt „Nowy start w lepszą przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.