Wzory wniosków ulegną zmianie. Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie- kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

 

Druki wniosków będą zatem dostępne dopiero w sierpniu 2017r.

Komunikat w sprawie składania wniosków o utalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018

14 czerwca 2017

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018