Ośrodek Pomocy Społecznej w  Gierałtowicach informuje, że  w związku z prowadzonym
Ministerialnym programem Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2020,  ramach
projektu „RODZIC= ŚWIADOMOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” ogłasza konkurs dla
uczniów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Gierałtowice.
Konkurs podzielony został na trzy kategorie:
•             Kategoria I - uczniowie klas I-III szkół podstawowych z gminy Gierałtowice
•             Kategoria II - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z gminy Gierałtowice
•             Kategoria III - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych z gminy Gierałtowice
Dwie pierwsze kategorie dotyczą konkursu plastycznego (plakat, rysunek, obraz, itp.)
Trzecia kategoria dotyczy konkursu literackiego (np. wiersz)
Tematyka prac jest dowolna, jednak musi dotyczyć zjawiska przemocy lub jej
przeciwdziałania.
Konkurs rozpocznie się 15 paźdzernika 2020r i trwać będzie do 25 listopada 2020r. 
Prace uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie składane będą w szkołach
właściwych  ze względu na miejsce nauki uczniów.
Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 Szczegóły konkursu zawiera regulamin konkursy. Regulamin i dokumenty do pobrania
zawierają poniższe linki.

 

 

 

Konrukrs plastyczno-literacki "Żyj inaczej - szczęśliwa rodzina bez gniewu i krzywdy"

15 października 2020

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018