Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że od 1 lipca można składać przez internet wnioski o przyznanie świadczenia 500 + na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski składane drogą tradycyjną będą przyjmowane od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Wnioski złożone po 30 września będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku. Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021r. pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020r.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019r. będą przyjmowane wnioski w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Realizacja świadczenia dobry start od lipca 2019r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019r. roku szkolnego 2019/2020 oraz realizacja prawa do świadczeń rodzinnych, odbywać się będą na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019r.

Od dnia 1 lipca 2019r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800 zł. Nowe przepisy w tym zakresie będą obowiązywały od 1 lipca 2019r. Faktycznie jednak będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2019r. Obecnie kryterium dochodowe dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.

 

Nowy okres zasiłkowy

08 lipca 2019

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018