Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że od 1 lipca br. rozpoczyna się
elektroniczny nabór wniosków
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” (300+).
Świadczenie przysługuje raz w roku, na każde dziecko uczące się w szkole w wysokości 300 zł – bez
względu na dochody rodziny.
Biorąc pod uwagę stan epidemii oraz w celu sprawnego załatwienia sprawy tut. Ośrodek bardzo
gorąco zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP
oraz banków. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020r.
Realizacja prawa do świadczeń rodzinnych, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w
roku ubiegłym.
Od dnia 1 lipca 2020r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwać, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900 zł. Nowe przepisy w tym
zakresie będą obowiązywały od 1 lipca 2020r. Faktycznie jednak będą miały zastosowanie przy
ustalaniu prawa do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2020r.
Obecnie kryterium dochodowe dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 800 zł na osobę
w rodzinie.
Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ przyznane zostało do
31.05.2021r. a wnioski na kolejny okres przyjmowane będą elektronicznie od LUTEGO 2021r., w
formie papierowej od 1 kwietnia 2021r.

Nowy okres zasiłkowy

30 czerwca 2020

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018