Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

31 października 2023

Opieka wytchnieniowa

Szanowni Państwo

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Gierałtowice  w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w programie.

W ramach programu opiekunowie mogą skorzystać z zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Opieka wytchnieniowa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,

2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.

W ramach opieki dziennej i całodobowej osoby z niepełnosprawnością otrzymują profesjonalną opiekę w dniach i godzinach ustalonych według potrzeb uczestników programu, natomiast członkowie rodzin otrzymują doraźne wsparcie w opiece nad najbliższymi.

Wypełnioną ankietę można przesłać do dnia 10 listopada  2023 roku na adres
e-mail: dyrektor@ops.gieraltowice.pl  lub złożyć w formie papierowej  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1 , 44-186 Gierałtowice w godzinach  poniedziałek- środka 07:0-15:00, czwartek 07:00-17:00 oraz

piątek 07:00-13:00
Ankieta jest anonimowa i nie stanowi karty zgłoszenia do programu.

Serdecznie dziękujemy !