Zapraszamy do uczestnictwa w programie 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

 

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach prowadzi rekrutację uczestników do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 realizowanego
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

➢ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

➢ osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.            

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Usługi realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 301 15 27 lub w siedzibie OPS w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śl. 1  w dniach i godzinach przyjęć interesantów.

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności


Druki dokumentów dostępne są w OPS w Gierałtowicach,
przy ul. Powstańców Śl. 1 ,w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

 

Ilość osób którym zostaną przyznane usługi opieki wytchnieniowej jest ograniczona.

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

18 sierpnia 2020

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018