Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

16 lutego 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ogłasza nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z otrzymaniem informacji o przyjęciu wniosku Gminy Gierałtowice  przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  o udział w fiansnowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu.

 

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub  opiekunów z terenu gminy Gierałtowice  sprawujących bezpośrednią opiekę  nad:

 1. osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 2. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

oraz  zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

 

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z:

 1. bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego do 14 dni w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu które będzie spełniało  kryteria programowe,
 2. bezpłatnego zapewnienia opieki dziennej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 240 godz. rocznie.

 

Zakwalifikowanie do Programu oraz ilość przyznanej formy pomocy odbywać się będzie z uwzględnieniem;

 • wyniku karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM;
 • stanu zdrowia i osobistej sytuacji opiekuna i osoby z niepełnosprawnością która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu;
 • dostępności usług opieki wytchnieniowej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Program;
 • przyznanymi środkami finansowymi.
   

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:

 • bezpośrednio do OPS w Gierałtowicach  ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice ,
 • pocztą na adres jw.,
 • mailem: dyrektor@ops.gieraltowice.pl

 

Osoby do kontaktu: Agnieszka Kałuża- 32 301 15 27

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

 

 

Załączniki: