Projekt „RODZIC = ŚWIADOMOŚC I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” w ramach Programu Osłonowego edycja 2020 będzie realizowany na terenie Gminy Gierałtowice od miesiąca sierpnia do grudnia br.
Potrzeba realizacji projektu wynika z występującego problemu na terenie Gminy Gierałtowice, którym jest przemoc. Coraz częściej mamy do czynienia z przemocą, której ofiarami padają dzieci i młodzież. Głównym celem projektu „RODZIC = ŚWIADOMOŚC I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” jest podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy dzieci, młodzieży,  rodziców i kadry pedagogicznej Gminy Gierałtowice nt. przemocy domowej oraz stosowania niewłaściwych metod wychowawczych wobec dzieci. Mamy pewność, iż zwiększenie wiedzy na ten temat a bardziej zwiększenie świadomości grup do których działania są adresowane, pozwoli wyzwolić się z sideł przemocy a być może sprawi, że przemocy uda się uniknąć w przyszłości. Pierwsze działania w szkołach przewidziane są na miesiąc wrzesień – październik 2020, przeznaczone będą dla rodziców uczniów klas I-III, kolejne to warsztaty dla młodzieży z klas VII-VIII w miesiącach październik - listopad. Planowany jest również  konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gierałtowice oraz spotkanie dla kadry pedagogicznej przewidziane na miesiąc październik 2020. Głęboko wierzymy, iż panująca sytuacja epidemiologiczna nie przeszkodzi w realizacji działań. 

Projekt "Rodzic = świadomość i odpowiedzialność"

18 sierpnia 2020

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018