Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że od nowego okresu zasiłkowego tj. od 01.10.2017r ( dot. świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego) oraz od 01.11.2017r ( dot. świadczeń rodzinnych ) zmienia się  termin wypłat .

 

Wypłaty w/w świadczeń będą wypłacane w terminie od 20 do 25 dnia każdego miesiąca

w sposób wskazany przez wnioskodawcę.

 

W przypadku gdy data wyżej wymienionej wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, wypłata świadczenia nastąpi w pierwszym dniu roboczym  następującym po dniu wolnym.

Zmiana terminów wypłat świadczeń

17 października 2017

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018