Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

21 września 2018

Informator dla osób dotkniętych przemocą

Szanowni Państwo!

 

Zjawisko przemocy w rodzinie nadal przez wiele środowisk jest traktowane niestety jako sytuacja wstydliwa, upokarzająca, dotykająca osób z rodzin  tzw. patologicznych, zamknięta w czterech ścianach domów, w których często dochodzi do tragedii.

 

Zmiany jakie zaszły wraz z nowelizacją ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwoliły opracować nowe narzędzia prawne i procedury zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz umożliwiły tworzenie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Jednym z głównych zadań gminy jest prowadzenie kampanii społecznych, które obalają mity i stereotypy na temat przemocy  w rodzinie oraz podnoszących poziom wiedzy  i świadomości społecznej w tym zakresie. W związku z  realizacją tego zadania powstał Informator skierowany do osób dotkniętych przemocą  w rodzinie. Jest to  pierwsze wydanie publikacji mającej stanowić w założeniu kompendium wiedzy o zasobach gminy Gierałtowice w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

 

Publikacja zawiera najważniejsze informacje na temat zjawiska przemocy   w rodzinie, pokrótce została także omówiona  procedura „ Niebieskie Karty”.

 

Informator został wydany nakładem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach w ramach realizacji Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

 

do pobrania:

 

Według stanu prawnego na dzień 1.06.2018 roku.