Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

09 listopada 2023

Nabór do programu "Opieka wytchnieniowa" dla jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024r 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ogłasza nabór uczestników do udziału  w  Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

W związku z ogłoszeniem  przez Ministra  Rodziny i Polityki Społecznej naboru  wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu.

 

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów z terenu gminy Gierałtowice sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

  2. dzieckiem do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z:

  1. bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego do 14 dni w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu które będzie spełniało kryteria programowe,

  2. bezpłatnego zapewnienia opieki dziennej w wymiarze do 240 godz. rocznie w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu które będzie spełniało kryteria programowe

 

Zakwalifikowanie do Programu oraz ilość przyznanej formy pomocy odbywać się będzie z uwzględnieniem:

  • stanu zdrowia i osobistej sytuacji opiekuna i osoby z niepełnosprawnością która stale przebywa w domu i nie korzysta  np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy ,z warsztatu terapii zajęciowej lub jest osobą  niezatrudnioną , uczącą  się lub studiującą;

  • dostępności usług opieki wytchnieniowej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu;

  • przyznanymi środkami finansowymi.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów do 14 listopada 2023r :

  • bezpośrednio do OPS w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice ,

  • pocztą na adres jw.,

  • mailem: dyrektor@ops.gieraltowice.pl

 

Osoby do kontaktu: Agnieszka Kałuża- 32 301 15 27

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

 

 

Załączniki: